De bijeenkomst GFNG was inspirerend!

1 Dec 2017

 

 

Na 5 jaar bezig was het tijd om het missie visie document van ons netwerk te evalueren.

Het verzoek aan de leden was om voor de bijeenkomst dit document ook door te lezen en na te denken over:

Actualiteit van de doelen, voldoen de doelen nog?

Eventuele nieuwe doelen

Suggesties hoe doelen (alsnog) te bereiken

 

Het volgende citaat komt uit ons eigen missie en visie document:

 

“Het doel van het geriatrienetwerk is om een zorgketen te ontwikkelen waarbij alle behandelaars vanuit hetzelfde perspectief naar de geriatrische patiënt kijken wat de kwaliteit van de zorg voor ouderen ten goede komt”.

 

Om het hierboven geformuleerde doel te ondersteunen en om meer begrip en inzicht in elkaars werksetting en tussen de verschillende lijnen binnen ons netwerk te verkrijgen was ervoor gekozen de bijeenkomst uit de volgende drie onderdelen te laten bestaan:

 

Ten eerste: Werd in groepen een aangeleverde casus besproken.

Wat verwachten fysiotherapeuten dat er op andere werkplekken (dan waar ze zelf werkzaam zijn) gebeurt met deze casus  t.a.v. onderzoek en behandeling. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen; waar loop je tegen aan?  Hebben collega’s uit een andere setting vragen of adviezen.

 

Ten tweede vertelde een vertegenwoordiger van elke groep kort wat er daadwerkelijk in zijn of haar werksetting met deze patiënt gedaan wordt maar ook hoe al of niet gecompliceerd dit met regelmaat verloopt.

 

Als laatste vertelde Jaron Brinkhuizen over zijn thesisonderzoek: De associatie tussen Advanced Glycation End Products, fysieke activiteit en fysiek functioneren bij ouderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recente berichten
Please reload

Archief
Please reload

GFN Groningen

Algemeen e-mailadres gfngroningen@gmail.com

>>> Ga naar Contact

>>> Privacyverklaring

>>>

Bestuursleden

Michiel Bos

Irene Meijering

Petra Vaatstra

Jaron Brinkhuizen

Hanneke Bruggers-Pels

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon

Alle GFNG leden zijn aangesloten bij KNGF