top of page

Subsidie voor onderzoek naar kwetsbaarheid ouderen tijdens coronapandemie


Voor onderzoek naar de kwetsbaarheid onder ouderen tijdens de coronapandemie ontvangen de Hanzehogeschool Groningen samen met NHL Stenden Hogeschool, het UMCG en het RIVM 150.000 euro subsidie van Regieorgaan SIA.


Tijdens de huidige wereldwijde pandemie is er een sterke behoefte aan kennis over de effecten van de coronapandemie op ouderen, meldt de Hanze. Het onderzoek richt zich op in welke mate het optreden van lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid veranderd is onder thuiswonende ouderen in de drie noordelijke provincies gedurende en na de coronapandemie.

Dit onderzoek “Tegengaan van frailty bij thuiswonende ouderen tijdens een pandemie” is daarnaast gericht op het leveren van aanbevelingen voor persoons- en groepsgerichte interventies en strategieën die kunnen worden ingezet tegen negatieve effecten van de coronapandemie op korte en langere termijn.

In het onderzoek worden onder andere gegevens gebruikt uit het grootschalige meerjarige Lifelines onderzoek. De aanbevelingen worden in co-creatie ontwikkeld met en voor ouderen, professionals en beleidsmakers in de eerstelijnszorg en het publieke domein.

Uit eerste resultaten van het Lifelines onderzoek kwam al naar voren dat tijdens de eerste golf van de coronapandemie één op de acht ouderen kwetsbaar was. Daarbij ging het vooral om sociale kwetsbaarheid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het SIA SPRONG programma, FAITH research (www.faithresearch.nl), waarin de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden met zo’n veertig non-profit en profit organisaties werken aan het vergroten en verspreiden van kennis om de zorg voor kwetsbare mensen te ondersteunen.
Comments


Recente berichten
Archief
bottom of page