top of page

Informatie voor fysiotherapeuten

pixabay_woman-208723_1280
Fotolia_104428354_XS
Ray of Light
Fotolia_116090667_XS
Fotolia_102729021_XS
Fotolia_75336084_XS
Physical therapy on leg
pixabay_wheelchair-1230101_1280

Lidmaatschap GFNG

De fysiotherapeuten die deelnemen aan het netwerk onderschrijven de missie “Samen sterk staan voor goede kwaliteit van zorg aan de geriatrische patiënt”.  

Zij voldoen aan de competenties conform het competentieprofiel voor de geriatriefysiotherapeut zoals opgesteld door de NVFG of zijn bereid deze verder te ontwikkelen.

Werkgebied deelnemers netwerk:

De deelnemers zijn werkzaam in de provincie Groningen en/of in de kop van Drenthe. 

 

Voorwaarden voor deelnemers netwerk:

  • geriatriefysiotherapeuten  

  • geriatriefysiotherapeuten in opleiding

  • fysiotherapeuten die minimaal vijf jaar werken met een patiëntenpopulatie die voor minimaal 50 % uit kwetsbare ouderen bestaat

  • voor alle deelnemers geldt dat ze in het KRF NL zijn opgenomen

  • voor alle deelnemers geldt dat ze binnen werkgebied werkzaam zijn

  • van de deelnemers wordt jaarlijks een kleine bijdrage gevraagd om de activiteiten kostendekkend te houden

  • van de  deelnemers wordt bereidheid verwacht om via deelcommissies mee te werken aan het verder opbouwen van het netwerk.   

 

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan en u bent geïnteresseerd in deelname aan het geriatrienetwerk dan  kan u zich aanmelden als lid.

Aanmeldformulier nieuwe leden

>>> Download hier het formulier

en mail het terug naar gfngroningen@gmail.com

bottom of page