top of page

Informatie voor verwijzers

Fotolia_118764362_XS
Taking the pulse of an older patient
pixabay_rapeseed-field-586000_1280
Fotolia_78830347_XS
Fotolia_68717109_XS
pixabay_building-966005_1280
Fotolia_93946640_XS
Physical therapy on leg
pixabay_grandmother-506341_1280

Wat is het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk ?

Het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit Groningen en  de kop van Drenthe. Zij willen optimale kwaliteit van zorg bieden aan de geriatrische patiënt. 


Het doel is de behandeling van de kwetsbare geriatrische patiënt volgens dezelfde uitgangspunten/principes te laten verlopen. Leidraad hierbij is het beroepscompetentieprofiel zoals dat is opgesteld door de Nederlandse vereniging van Fysiotherapeuten in de Geriatrie.

 

De fysiotherapeuten uit het netwerk zijn werkzaam in de eerste of tweede en derde  lijn en hebben de opleiding voor geriatriefysiotherapeut gevolgd, zijn in opleiding hiervoor of hebben minimaal 5 jaar werkervaring in de geriatrie.

 

Het geriatrienetwerk heeft de volgende doelstellingen:

  • Informatie bieden aan verwijzers over wat geriatriefysiotherapie inhoudt  

  • Informatie bieden aan patiënten over wat geriatriefysiotherapie inhoudt 

  • Er voor zorgen dat verwijzers en patiënten weten hoe de deelnemende fysiotherapeuten te bereiken zijn

  • Bevorderen van contacten tussen de verschillende schakels in de zorgketen, zodat de ketenzorg gestroomlijnd wordt 

  • Het optimaliseren van de kennis  omtrent de geriatrische patiënt bij de deelnemende fysiotherapeuten en zorgen voor eenheid in klinimetrie en behandelwijze. 

De fysiotherapeuten nemen actief deel aan het geriatrienetwerk. Twee keer per jaar is er een bijeenkomst, waarin zowel organisatorische als vakinhoudelijke zaken aan de orde komen. De deelnemende fysiotherapeuten werken zo nodig  samen met andere disciplines zoals huisartsen,  specialisten ouderenzorg, geriaters,  verpleegkundigen van thuiszorgorganisaties, ergotherapeuten, diëtisten.  Op die manier kan de zorg  voor kwetsbare ouderen worden verbeterd

Hoe ziet de behandeling van kwetsbare ouderen eruit?

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kwetsbare  ouderen met meervoudige gezondheidsproblemen; een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of een heupfractuur. De geriatriefysiotherapeut zorgt voor een passend behandelingsprogramma met als doel het verbeteren van het lichamelijk functioneren. Hierdoor kunnen ouderen langer zelfstandig blijven in hun dagelijkse activiteiten en kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen.  Aandacht is er voor het behoud of herstel van inspanningsvermogen ; het op peil houden of verbeteren van kracht en mobiliteit; balanstraining; zelfredzaamheid en valpreventie. 

De deelnemende fysiotherapeuten zijn geregistreerd bij het KNGF

>>> Bekijk hier de ledenlijst

bottom of page