top of page
kaart_nederland_groningen_kopdrenthe_GFNG.jpg

Geriatriefysiotherapeuten bundelen zich in GFNG

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor de geriatrische patiënt

Onder geriatrische patiënten kan worden verstaan: patiënten met een hoge biologische leeftijd, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek of atypische symptoompresentatie. Deze patiënten hebben vaak een verminderde zelfredzaamheid.

Het doel van het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen is een zorgketen te ontwikkelen waarbij alle behandelaars vanuit hetzelfde perspectief naar de geriatrische patiënt kijken. Dit kan de kwaliteit van de zorg voor ouderen ten goede komen.


De geriatriefysiotherapeut richt zich op het dagelijks bewegen van de patiënt en streeft er naar een positieve bijdrage te leveren aan het behouden of vergroten van de zelfredzaamheid als voorwaarde voor de kwaliteit van leven en participatie in de samenleving.

Leden van GFNG werken samen met andere disciplines

De fysiotherapeuten nemen actief deel aan het geriatrienetwerk. De deelnemende fysiotherapeuten werken zo nodig samen met andere disciplines zoals huisartsen, specialisten ouderenzorg, geriaters,  verpleegkundigen van thuiszorgorganisaties, ergotherapeuten, diëtisten.  
Op die manier kan de zorg  voor kwetsbare ouderen worden verbeterd.
Aanmelden als geriatriefysiotherapeut

Wilt u zich aanmelden als geriatriefysiotherapeut?
>>> Ga dan naar hoofdstuk Fysiotherapeuten

Aanmelden als patiënt

Alvorens u aan te melden als patiënt heeft u een doorverwijzing van uw huisarts nodig. U bent vrij om zelf een fysiotherapeut te kiezen en daarmee een afspraak te maken. Aanmelden kan niet via deze website, u kunt in de ledenlijst kijken voor een fysiotherapeut bij u in de buurt.


>>> Ga naar hoofdstuk Ledenlijst

bottom of page