Nieuws

Opinie: Kijk naar de oudere achter de ziekte

Een voorstel om alle 70-plussers voor een operatie te laten screenen is ten onrechte negatief vertaald in de media. Professionals en patiënten moeten de tijd en ruimte krijgen om gezamenlijk tot een goed besluit te komen. De afgelopen week was er wederom veel reuring rondom het voorstel van Corinne Ellemeet (GroenLinks) waarin ze voorstelt alle 70-plussers voor een operatie te laten screenen op kwetsbaarheid door een geriater. De belangrijkste kritiek was dat dit gedreven zou zijn door kostenbesparing (’ouderen zijn een operatie niet meer waard’), angst over verlies van autonomie (’ik bepaal het zelf wel’) en het argument dat ouderen ‘onnodig bang’ worden gemaakt. Dit is begrijpelijk, maar h

Archief

GFN Groningen

Algemeen e-mailadres gfngroningen@gmail.com

>>> Ga naar Contact

>>> Privacyverklaring

>>>

Bestuursleden

Michiel Bos

Irene Meijering

Petra Vaatstra

Jaron Brinkhuizen

Hanneke Bruggers-Pels

Alle GFNG leden zijn aangesloten bij KNGF

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon