top of page

Onderzoek: Kind en partner verdwalen in doolhof ouderenzorg

Ouderen zelf zijn best tevreden maar hun familie vindt het lastig tijdig de passende zorg te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek naar de ouderenzorg in Groningen en Drenthe.

StartFragment

De ouderenzorg is te complex en drie wetten sluiten niet goed op elkaar aan. Daarom moet de ouderenzorg veel efficiënter georganiseerd worden. Dat is de belangrijkste conclusie en aanbeveling uit het rapport ‘Kijk op de Keten’ van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe, dat maandag is aangeboden aan gedeputeerde Eelco Eikenaar van Groningen.

Op zich is de zorg in (Noord-)Nederland van hoog niveau en zijn ouderen overwegend tevreden, blijkt uit het onderzoek. Maar het aantal ouderen groeit snel, de kosten lopen daardoor flink op en het tekort aan personeel wordt steeds nijpender. Daardoor dreigen problemen te ontstaan.

De onderzoekers spraken meer dan honderd 70-plussers, deskundigen en zogenoemde mantelzorgers in Drenthe en Groningen. Daaruit bleek dat vooral de familieleden, mantelzorgers dus, problemen ervaren. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de kinderen van 70-plussers en hun partners.

Een mantelzorger zegt in het rapport: ,,Het is enorm zwaar en ik zie geen weg terug. Het is me gewoon te veel. Ik kan niet zeggen dat ik er mee stop.”

Formulieren

Kinderen en partners hebben volgens de onderzoekers moeite met het vragen van hulp, het aangeven van grenzen en weten niet wie de zorg van hen overneemt als ze uitvallen. Ze regelen vaak veel praktische zaken en zeggen dat ze regelmatig tegen problemen met instanties en professionals aanlopen. Een mantelzorger vertelt: ,,De formulieren die je in moet vullen, het bellen en van kastje naar de muur gestuurd worden. Dat je maar aan het zoeken bent. Dat vind ik echt het vervelendste.”

Sommige mantelzorgers raken in een sociaal isolement door de mantelzorgtaken of komen in financiële problemen, alleen al door reis- en parkeerkosten. Mantelzorgers die geen familie zijn ervaren dat ze minder snel geholpen worden door instanties.

Drie wetten

De ouderenzorg valt deels onder de Wet Langdurige zorg, deels onder de Zorgverzekeringswet en deels onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het ene deel wordt uitgevoerd door de Zorgkantoren, het andere door de zorgverzekeraars en het derde door de gemeenten. En er zijn ook nog allerlei andere instanties die een rol hebben, zoals het indicatieorgaan CIZ, administratiekantoor CAK en de instellingen en zorgbedrijven zelf.

Ouderen en hun mantelzorgers vinden het vaak vervelend dat er van al die drie of meer instanties mensen bij ze langskomen, dat allerlei deeltaken door verschillende hulpverleners worden uitgevoerd en die zorgverleners onderling slecht samenwerken. Dat geldt ook voor ziekenhuizen, huisartsen en apothekers.EndFragment

Recente berichten
Archief
bottom of page