top of page

Angst voor verpleeghuis houdt ouderen in coronatijd thuis.

Bron: Arend van Wijngaarden • Dagblad van het Noorden - 5 november 2020

Angst voor verpleeghuis houdt ouderen in coronatijd thuis. Als het dan toch mis gaat is er vaker een crisisopnameKwetsbare ouderen stellen een opname in een verpleeghuis steeds langer uit uit angst voor bezoekverboden en besmettingen, merken zorgverzekeraar Menzis, ouderenzorg- en thuiszorginstellingen in Groningen en Drenthe. Het aantal crisisopnames als het plots toch niet meer gaat, groeit daardoor.

Er heerst een zekere angst voor verpleeghuizen, merkt Paul Offringa, manager zorginkoop bij zorgverzekeraar Menzis. Ouderen en hun familieleden zien op tegen de eventuele kans op besmetting. Dat ziet ook thuiszorg Icare in Drenthe. ,,Het is vooral familie die bang is dat ze niet meer op bezoek mogen komen.’’ In de tweede golf zijn er alleen weinig bezoekverboden meer. Krapte crisisbedden Als gevolg van het langer thuis blijven wonen bij ziektes als dementie, moeten ouderen vaker plotseling toch opgenomen worden. Op een gegeven moment gaat het echt niet meer. Maar door de coronacrisis is er een groeiende krapte aan crisisbedden in de ouderenzorg. Met name rond Groningen en Haren is het de laatste tijd meermaals nodig geweest ouderen over te plaatsen naar Friesland. In Drenthe lukt het nog mensen binnen de provincie te plaatsen, maar niet in de eigen gemeente. Verpleeghuizen hebben het drukker dan anders vanwege corona. Personeel dat normaal ingezet wordt op afdelingen voor snelle, kortdurende opnames, is nu bezig op de verschillende corona-afdelingen in verpleeghuizen. Ook worden veel coronapatiënten die op de spoedhulp van het ziekenhuis belanden meteen overgeplaatst naar verpleeghuisafdelingen, waardoor daar dus meer bedden bezet zijn. Valt in Noorden mee Premier Mark Rutte noemde de krapte in verpleeghuizen dinsdagavond ook even kort in de corona-persconferentie. Het is een probleem dat landelijk speelt. ,,Eigenlijk valt het hier in het Noorden naar verhouding nog mee’’, weet Offringa, die namens het zorgkantoor van Menzis vraag en aanbod in de ouderenzorg in de gaten houdt. ,,We hebben nog geen ouderen naar andere delen van het land hoeven overplaatsen, zoals elders wel het geval is.’’ Instellingen zoals Icare, Zonnehuisgroep Noord en ZINN hebben de laatste tijd meermaals nee moeten verkopen aan ouderen, omdat er geen crisisbeden meer waren. ,,Het lukte gelukkig wel om mensen ergens anders in de regio te laten opnemen’’, zegt een woordvoerder van Icare. ,,Of er werd in overleg met de huisarts een beroep gedaan op onze wijkverpleging en familie om te kijken of thuis blijven nog wat langer mogelijk en verantwoord was. Dat geeft uiteraard extra druk bij de wijkverpleging.’’ Ingewikkelde regelgeving De krapte aan personeel en het beperkte aanbod aan tijdelijke opvangplekken voor ouderen spelen ook een rol. Ook speelt ingewikkelde regelgeving een rol. Zo stellen verschillende instellingen in Drenthe en Groningen dat er soms wel crisisbedden zijn, maar dat de voorwaarden om daar iemand te mogen plaatsen streng en ingewikkeld zijn. Er is een groot aantal afkortingen en termen voor verschillende vormen van tijdelijke bedden, zoals eerstelijnsbedden (ELV), huisartsbedden en schakelbedden. Aan elk soort bed is een andere manier van financieren gekoppeld. De zorg heeft al langer moeite die verschillende mogelijkheden goed op elkaar af te stemmen, en in deze coronatijd wordt dat nijpender.


Comments


Recente berichten
Archief
bottom of page