top of page

Veel ouderen durven nog niet naar sportvereniging, 'er is toch angst'

Joséphine Truijman, NOS


Nu de sportclubs na de zomer weer zijn begonnen, kiezen veel ouderen ervoor om thuis te blijven. Ondanks maatregelen die verenigingen hebben genomen, voelt het voor hen niet veilig genoeg om weer te gaan sporten.

Volgens sportkoepel NOC*NSF blijft naar schatting zo'n twintig procent van de ouderen thuis. Het gaat dan vooral om sporten als bridgen, jeu de boules, bowls, biljarten en schaken.

Voor bridgeclub de Vriendenkring uit Amersfoort is het een kwart van de 180 leden dat voorlopig niet komt opdagen, zegt secretaris Ad de Vries. "We hebben het aantal tafels gehalveerd, ervoor gezorgd dat iedereen anderhalve meter uit elkaar zit, er zijn looproutes en handgel, maar er is toch angst."

De leden die niet komen, betalen nog wel contributie, maar het veroorzaakt lastige situaties. "Teams zijn niet compleet, maar dat is dan maar even zo. Ik speel zelf ook niet, ik heb te veel mensen in mijn omgeving zien overlijden aan het virus."


Geen risico

In Vries, tussen Groningen en Assen, ligt de competitie tot het eind van het jaar stil en waarschijnlijk nog langer, verwacht voorzitter Nico Pals. "Van de honderd leden wilden veertig graag spelen maar wij hebben toch besloten de boel af te blazen." De gemiddelde leeftijd van de leden ligt rond de zeventig en dat is een kwetsbare leeftijdsgroep. "Als er wat mis gaat, gaat het ook echt goed mis. We willen op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor verdere verspreiding."

Juist over het sociale aspect maakt NOC*NSF zich zorgen. "Het is heel goed te begrijpen dat er ouderen zijn voor wie het niet goed voelt om te gaan sporten. Maar het is wel een groep waar we ons zorgen over maken. Juist voor hen is het zo belangrijk om actief te blijven", aldus Erik Lenselink van de sportkoepel.


Speelruimte

Voor clubs is de beschikbare zaalruimte een belangrijke factor als het gaat om de veiligheid. "We hebben gelukkig een grote zaal waar we de tafels ver uit elkaar kunnen zetten. Er zijn maar vier leden die niet komen spelen. De zaal die je als club hebt, is gewoon bepalend," zegt Jos van Ginneken van schaakvereniging De Raadsheer uit Zundert.

Van die beperking hebben ze bij jeu de boules in ieder geval geen last. "Het is een echte buitensport, die je goed op afstand kunt doen en het weer zit nu ook heel erg mee. Daar zijn we blij mee", zegt voorzitter Lieke Vogels van de Nederlandse Jeu de Boules Bond. Die bond telt 16.000 leden van wie er 2500 competitie spelen. "Van hen haakt 20 procent af," zegt Vogels. "In regio's waar veel besmettingen zijn, blijven leden weg."

NOC*NSF heeft nog geen signalen dat er clubs zijn die in ernstige financiële problemen komen. Leden blijven de contributie doorbetalen. Voor het seizoen hierna is dat anders. "Wat betreft de langere termijn maken we ons wel zorgen over dit soort verenigingen. Het is afwachten hoe het nu verder gaat."
コメント


Recente berichten
Archief
bottom of page