top of page

Geriatriedagen 2017 9 en 10 februari in Den Bosch

De Geriatriedagen zijn bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, fysiotherapeuten, klinisch geriaters, internisten met het aandachtsgebied ouderengeneeskunde, sociaalgeriaters, ouderenpsychiaters, specialisten oudergeneeskunde en gerontologen, alsmede voor artsen in opleiding voor één van deze specialismen.

Overige belangstellenden zijn eveneens van harte welkom.

Deelnemende verenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Gerontologie

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Geriatrie

  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie

Locatie

1931 Congrescentrum Oude Engelenseweg 1 5222 AA ’s-Hertogenbosch

Meer informatie

Recente berichten
Archief
bottom of page