Geriatriedagen 2017 9 en 10 februari in Den Bosch

De Geriatriedagen zijn bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, fysiotherapeuten, klinisch geriaters, internisten met het aandachtsgebied ouderengeneeskunde, sociaalgeriaters, ouderenpsychiaters, specialisten oudergeneeskunde en gerontologen, alsmede voor artsen in opleiding voor één van deze specialismen.

Overige belangstellenden zijn eveneens van harte welkom.

Deelnemende verenigingen

  • Nederlandse Vereniging voor Gerontologie

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

  • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Geriatrie

  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie

Locatie

1931 Congrescentrum Oude Engelenseweg 1 5222 AA ’s-Hertogenbosch

Meer informatie

>>> www.geriatriedagen.nl

Recente berichten
Archief

GFN Groningen

Algemeen e-mailadres gfngroningen@gmail.com

>>> Ga naar Contact

>>> Privacyverklaring

Bestuursleden

Michiel Bos

Irene Meijering

Petra Vaatstra

Jaron Brinkhuizen

Hanneke Bruggers-Pels

Alle GFNG leden zijn aangesloten bij KNGF

  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon