top of page

De bijeenkomst GFNG was inspirerend!

Na 5 jaar bezig was het tijd om het missie visie document van ons netwerk te evalueren.

Het verzoek aan de leden was om voor de bijeenkomst dit document ook door te lezen en na te denken over:

Actualiteit van de doelen, voldoen de doelen nog?

Eventuele nieuwe doelen

Suggesties hoe doelen (alsnog) te bereiken

Het volgende citaat komt uit ons eigen missie en visie document:

“Het doel van het geriatrienetwerk is om een zorgketen te ontwikkelen waarbij alle behandelaars vanuit hetzelfde perspectief naar de geriatrische patiënt kijken wat de kwaliteit van de zorg voor ouderen ten goede komt”.

Om het hierboven geformuleerde doel te ondersteunen en om meer begrip en inzicht in elkaars werksetting en tussen de verschillende lijnen binnen ons netwerk te verkrijgen was ervoor gekozen de bijeenkomst uit de volgende drie onderdelen te laten bestaan:

Ten eerste: Werd in groepen een aangeleverde casus besproken.

Wat verwachten fysiotherapeuten dat er op andere werkplekken (dan waar ze zelf werkzaam zijn) gebeurt met deze casus t.a.v. onderzoek en behandeling. Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen; waar loop je tegen aan? Hebben collega’s uit een andere setting vragen of adviezen.

Ten tweede vertelde een vertegenwoordiger van elke groep kort wat er daadwerkelijk in zijn of haar werksetting met deze patiënt gedaan wordt maar ook hoe al of niet gecompliceerd dit met regelmaat verloopt.

Als laatste vertelde Jaron Brinkhuizen over zijn thesisonderzoek: De associatie tussen Advanced Glycation End Products, fysieke activiteit en fysiek functioneren bij ouderen.

Recente berichten
Archief
bottom of page