top of page

Groninger ouderenzorg onvoldoende voorbereid op de toekomst

De zorg en ondersteuning voor ouderen in Nederland is van een hoog niveau. Maar het is de vraag of dat in 2040 nog zo zal zijn. In de provincie Groningen wonen dan twee keer zoveel 80+’ers als nu. Sociaal Planbureau Groningen stelt dat de ouderenzorg veel efficiënter georganiseerd moet worden. Dit wordt onderbouwd in het onderzoeksrapport ‘Kijk op de Keten in de Groninger Ouderenzorg’ en de uitgave ‘Verhalen van ouderen en mantelzorgers’, die op 4 maart jl. is aangeboden aan Eelco Eikenaar, gedeputeerde van Groningen. Sociaal Planbureau Groningen sprak hiervoor met meer dan 100 ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals, bestuurders en andere deskundigen.

Belangrijkste opgaven in de hele keten:

  • Organiseer de zorg veel eenvoudiger en efficiënter.

  • Pak de arbeidstekorten aan, inclusief tekorten aan geriatrische kennis.

  • Ontwikkel een ketenbreed patiëntendossier.

  • Stel welbevinden en zingeving (nog meer) centraal en versterk het welzijnsaanbod.

  • Zet meer in op persoonlijke communicatie met ouderen en mantelzorgers.

Recente berichten
Archief
bottom of page