top of page

Maartenshof krijgt schakelafdeling voor oudere patiënten van spoedeisende hulp Martini Ziekenhuis

Zorggroep Groningen heeft op 17 april een schakelafdeling in Maartenshof geopend voor oudere patiënten die op de spoedeisende hulp van het Martini Ziekenhuis terechtkomen, maar geen medische behandeling in het ziekenhuis nodig hebben.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ouderen worden niet opgenomen in het ziekenhuis, maar kunnen terecht in Maartenshof. Daar stelt een behandelteam van Maartenshof vast welke zorg en behandeling de patiënt nodig heeft. Maartenshof verwijst de patiënt vervolgens door naar de best passende vervolgplek. Meer tijd voor diagnose Te veel ouderen belanden onterecht in een ziekenhuisbed na bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH). Reden hiervoor is dat ouderen vaak een onduidelijke zorgvraag hebben. Op de SEH is beperkt tijd om te onderzoeken wat er precies met de oudere patiënt aan de hand is. Als er geen medische reden is om de oudere patiënt op te nemen in het ziekenhuis, kan de geriater op de SEH besluiten om de patiënt een plek te geven op de schakelafdeling. Volgens Jos Verkuyl, klinisch geriater in het Martini Ziekenhuis, is een verblijf in het ziekenhuis niet wenselijk als dat vanwege de behandeling ook niet nodig hoeft te zijn. “We zien meer risico op verwardheid en vallen, en in het ziekenhuis is de kans op het oplopen van infecties groter.” Na een eerste diagnose en behandeladvies op de SEH stelt het behandelteam op de schakelafdeling in Maartenshof binnen vijf werkdagen een advies- en behandelplan op en verwijst de patiënt door naar de beste passende vervolgplek. Dat kan zijn terugkeer naar huis, eventueel met passende zorg, of andere vormen van kortdurend of langdurend verblijf bij Zorggroep Groningen of een andere zorginstelling. Ziekenhuisopname kwetsbare oudere voorkomen “We willen hiermee onnodige ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen voorkomen”, aldus Jessica Verhage, specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Groningen. “Op de schakelafdeling is veel kennis en ervaring met zorg en behandeling voor ouderen. Bovendien is het leefklimaat aangenamer dan in een ziekenhuissetting en voelt men zich hier vaak prettiger. Nu komt het nog te vaak voor dat ouderen onterecht in een ziekenhuisbed terechtkomen.” In samenwerking met Menzis Zorggroep Groningen, Martini Ziekenhuis en Menzis hebben deze nieuwe schakelafdeling in nauwe samenwerking ontwikkeld. Menzis ondersteunt deze aanpak, omdat hiermee de kwaliteit én de effectiviteit van zorg toenemen.

Recente berichten
Archief
bottom of page