top of page

Betere samenwerking moet ouderenzorg overeind houden

Zeven Groningse zorgaanbieders en zorgkantoor Menzis gaan samenwerken om de ouderenzorg in onze provincie overeind te houden. Daarbij krijgen ze medewerking van het Rijk. Dat hebben de partijen vrijdagmiddag afgesproken.

Samenwerking is dringend nodig omdat de ouderenzorg in Groningen onder druk staat. Dat komt door onder meer de vergrijzing, de krimp en de relatief grote armoede. Belemmerd door regels Hierdoor wordt er een groot beroep gedaan op de zorginstellingen. Die kampen zozeer met problemen in de eigen organisatie dat ze nauwelijks gelegenheid hebben om samenwerking te zoeken. Bovendien worden ze daarin belemmerd door landelijke regelgeving. De betrokken zorgorganisaties De Hoven, Dignis, Zorggroep Groningen, Zorggroep Meander, Oosterlengte, Zonnehuisgroep Noord en Woonzorgcentrum Burgemeester Van Julsingha willen dat de ouderenzorg ook in de toekomst aan de individuele zorgvraag van de inwoners van Groningen kan voldoen. Belangen opzij zetten Ze willen dus ook vanuit het belang van de inwoners gaan handelen en desnoods de eigen belangen daarvoor opzij zetten. Om te voorkomen dat de regelgeving daarbij in de weg zit werken de ministeries van Sociale Zaken, van Onderwijs en van Volksgezondheid hieraan mee. Nieuwe partners gezocht Het gaat voorlopig nog om een voorzichtige eerste stap van de instellingen. Zo wordt onder andere gekeken naar wat het beste past bij welke (sub)regio van Groningen, rekening houdend met de eigenschappen en ontwikkelingen op lokaal niveau. Vervolgens kijken de instellingen wat dat betekent voor hun werkwijze en hun personeel. Ook wordt zorgvuldig naar nieuwe samenwerkingspartners en –verbanden gezocht, zowel binnen als buiten de zorgbranche. Voorbeeld daarvan is de samenwerking in de geriatrische zorg tussen De Hoven en de Zonnehuisgroep Noord.

Recente berichten
Archief
bottom of page